Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Raffinaderij

Bedrijf waar ruwe grondstof wordt gezuiverd.

Rapporteren

Melden. Informeren.

Regelapparaat

Toestel waarmee een reeks van tevoren vastgestelde schakelhandelingen achtereenvolgens kan worden uitgevoerd.

Regelstation

Plaats waar schakelhandelingen kunnen worden verricht.

Regeltechniek

Techniek van de automatische besturing van machines en apparaten.

Registreren

Vastleggen. Waarnemen. Constateren.

Renoveren

Vernieuwen.

Restaureren

In de oude staat herstellen.

Restmatriaal

Het overgebleven materiaal dat niet wordt gebruikt bij een werkstuk.