Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Halfproduct

Industrieel product dat nog enige bewerkingen moet ondergaan alvorens eindproduct te worden.

Hardware

Mechanische en elektronische onderdelen van een computersysteem.

Hulpstof

Stof die bij de productie gebruikt wordt, maar geen bestanddeel is van het nieuwe product.