Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Fijnmechanische techniek

Vakgebied van de precisieapparatuur.

Fossiele brandstof

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Freesmachines

Een machine dat met een snel ronddraaiend stuk gereedschap een vorm of profiel kan verspanen (het wegnemen van delen door middel van slijpen, zagen of frezen en draaien) uit een stuk materiaal.

Frezen

Bij frezen beweegt de frees (een soort beitel) over het werkstuk.