Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Dakbedekking

Materiaal waarmee het dak is bedekt, bijvoorbeeld lood, koper en zink.

Data

Elektronische gegevens.

Database

Hoeveelheid bij elkaar behorende informatie die als een eenheid in de computer staat.

Demonteren

Uit elkaar halen.

Dienstverlening

Het leveren van diensten. Service.

Distributienet

Verzameling van voorzieningen die nodig zijn voor een distributie van een product, bijvoorbeeld aardgas.

Draaibank

Een werktuigmachine voor het bewerken van cilindervormige werkstukken. De draaibank verschilt sterk van de meeste andere werktuigmachines, want bij de draaibank staat het snijgereedschap (draaibeitel) stil, terwijl het werkstuk beweegt (draait).

Drukregelaar

Een specifieke vorm van een regelklep waarmee de druk van een doorstromend gas kan worden geregeld, bijvoorbeeld bij het lassen. De meeste mechanische drukregelaars bestaan uit een membraan en een veer die samen een klep bedienen.