Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aandrijftechniek

Op mechanische wijze iets in beweging krijgen.

Afsluiter

Een mechaniek om de doorstroming van een leiding te regelen (gas, vaste stof of vloeistof), door het (deels) openen of sluiten van een (of meerdere) doorstroomopeningen. Afsluiters worden in vele toepassingen gebruikt, zowel in de industrie als in huishoudens. Ook een kraan is een afsluiter.

Afstellen

Inregelen. Instellen. Regelen. Bijstellen.

Afwerken

Afronden. Voltooien. De laatste hand aan iets leggen

AKA techniek

Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent die ondersteuning geeft in de techniek. Je werkt over het algemeen onder toezicht en/of begeleiding van een leidinggevende of van een ervaren collega.

Allround

Met alle voorkomende werkzaamheden bekend zijn.

Applicatie

Softwareprogramma.

Arbeidsmarkt

Banenmarkt.

Associate degree

Diploma tussen MBO en HBO in.

Automatisering

Een productiewijze dat helemaal computergestuurd is.

Avionica

Verzamelnaam van elektriche, navigatie- en vluchtgeleidingsystemen. Het woord wordt in de vliegtuigbouw gebruikt.